สถิติ
เปิดเมื่อ21/02/2019
อัพเดท17/05/2019
ผู้เข้าชม10471
แสดงหน้า11978
ปฎิทิน
November 2023
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
  
บทความ

พี่เลี้ยงเด็ก

ศูนย์บริการพี่เลี้ยงเด็ก ศูนย์จัดส่งพี่เลี้ยงเด็ก จัดส่งพี่เลี้ยงเด็ก จัดส่งผู้ดูแลคนสูงอายุ ดูแลผู้ป่วย ทางศูนย์ของเราได้เปิดดำเนินการ ในการจัดหา พนักงานพี่เลี้ยงเด็ก, จัดส่งพี่เลี้ยงเด็ก, แม่บ้าน, พนักงานดูแลผู้สูงอายุ/ผู้ป่วย เพื่อ ไปปฏิบัติงานประจำบ้านของท่าน มาเป็นเวลายาวนานกว่า 15 ปี

สิ่งที่เราให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก คือ การเลี้ยงและดูแลเด็ก ด้วยความรัก ความอบอุ่น และความปลอดภัย ให้สมกับที่ท่านไว้วางใจในการใช้บริการของเรา 

   

โดยประสบการณ์ที่ผ่านมา เรามีความเชื่อมั่นในด้านการบริการด้วยใจ ที่มุ่งมั่นในการคัดสรร จัดหา และคัดเลือกพนักงานพี่เลี้ยงเด็ก จัดส่งพี่เลี้ยงเด็ก ที่มีประสบการณ์และคุณภาพที่ดี เพื่อตอบสนองให้ลูกค้าของเราพึงพอใจให้มากที่สุด อีกทั้งทางศูนย์ของเรายังได้ตระหนัก ถึงความสำคัญ ของสถาบันครอบครัวเป็นอันดับแรก 

เนื่องจากในโลกปัจจุบันครอบครัวส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะมีเวลาเพียงพอที่จะดูแลบุคคลอันเป็นที่รักของท่าน ทางเราจึงจัดตั้งศูนย์จัดหาพี่เลี้ยงเด็กขึ้นมา เพื่อที่จะช่วยแบ่งเบาภาระของท่านได้ไม่มากก็น้อย โดยพนักงานพี่เลี้ยงเด็กของเราจะคอยดูแลบุคคลอันเป็นที่รักยิ่งของท่าน ยิ่งกว่าญาติของเราเอง พนักงานพี่เลี้ยงเด็ก ที่เราจะจัดส่งไปให้ท่านนั้น พนักงานพี่เลี้ยงเด็กทุกคน ต้องผ่านการคัดเลือก อบรม สอบถามประวัติการทำงาน ประวัติส่วนตัว และประเมินสภาพจิตใจเบื้องต้น ว่ามีความพร้อมในการเลี้ยงดูแลเด็กหรือ ดูแลบุคคลอันที่รักยิ่งในครอบครัวของท่าน อีกทั้งทางเราจะคัดเลือกพนักงานพี่เลี้ยงเด็ก ที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานเป็นอย่างดี อดทน สะอาด บุคลิกดี พูดจาไพเราะ ยิ้มแย้มแจ่มใส เพื่อที่จะให้มาร่วมงานกับเรา


พี่เลี้ยงน้องมีหน้าที่ เตรียมอาหาร นม และของว่าง อาบน้ำ จัดเตรียมเสื้อผ้า แต่งตัว ดูแลทำความสะอาดห้องนอนและบริเวณที่เล่นของน้อง ดูแลทำความสะอาดเสื้อผ้า ขวดนม จานชาม เครื่องใช้และของเล่นของน้อง เล่านิทาน อ่านหนังสือ สอนน้องทำการบ้าน จัดหากิจกรรมสันทนาการให้เหมาะสมกับวัยและความสนใจของน้อง ดูแลความปลอดภัยของน้องตลอดเวลาที่อยู่กับพี่เลี้ยง ช่วยเหลืองานบ้านเล็กๆ น้อยๆ ที่เกี่ยวข้องกับน้อง อัตราค่าบริการ 1.พี่เลี้ยงเด็กแรกเกิด-ระยะเจริญวัย อัตราค่าบริการ 12,000-16,000 บาท